EDUCAM is het kennis- en opleidingscentrum van de autosector en de aanverwante sectoren. Het omvat twee labels, Partner en Service, met ieder hun eigen producten en servicepakket.


EDUCAM est le centre de connaissance et de formation du secteur automobile et des secteurs connexes. Il englobe deux labels, Partner et Service, qui proposent chacun leurs propres produits et services.
Educam Partner
EDUCAM Partner maakt zich sterk voor het vakmanschap in onze sectoren op allerlei terreinen: dat er voldoende werknemers en werkgevers bijblijven en dat het een aantrekkelijke sector met toekomstmogelijkheden is en blijft voor iedereen. Hoe? door concrete producten en praktische diensten aan te bieden, door campagnes en wervingsactiviteiten op te starten en door onderzoek te doen.

Ook op de achtergrond is EDUCAM Partner actief op het gebied van onderwijs en opleidingen. Zo zorgt ze er via het examencentrum voor dat leerlingen en werknemers landelijke toetsen kunnen afleggen.

Ook maakt EDUCAM Partner beroepsprofielen, zodat scholen daar hun opleidingen op kunnen afstemmen en leerlingen dus beter voorbereid in de praktijk komen. Samen met partners als vakbonden, federaties en natuurlijk werkgevers en werknemers zorgt EDUCAM Partner ervoor dat de sector sterk staat en blijft staan.

Zo is EDUCAM Partner van en voor iedereen!


EDUCAM Partner se fait fort pour tous les métiers dans divers domaines de nos secteurs afin d’assurer la formation permanente des travailleurs et des employeurs et que la branche demeure attractive et continue d’ouvrir des perspectives d’avenir à tous. Comment ? En proposant des produits concrets et des services pratiques, en lançant des campagnes et des activités d’embauche et en faisant de la recherche.

En coulisse également EDUCAM Partner demeure actif dans les domaines de l’enseignement et de la formation. Ainsi il assure qu’élèves et travailleurs puissent aller passer leurs examens nationaux dans le centre d’examens.

EDUCAM Partner établit également des profils professionnels afin que les établissements d’enseignement puissent faire concorder leurs formations et que les élèves soient mieux préparés à la pratique de leur futur métier. Avec ses partenaires tels que les syndicats, les fédérations et bien entendu les employeurs et les travailleurs, EDUCAM Partner assure la solidité du secteur.

EDUCAM Partner : pour vous et par vous !
Educam Service
EDUCAM Service is er speciaal voor bedrijven binnen de autosector en aanverwante sectoren. Ze worden ondersteund in de realisatie van een betere bedrijfsvoering en een hoger rendement.

Het stimuleren van kennis en kunde binnen de sector staat bij EDUCAM Service hoog in het vaandel. Dit doen we o.a. door een breed aanbod van trainingen en via begeleiding. Alle trainingen en opleidingen spelen in op de actualiteit en (technische) ontwikkelingen van nu.

EDUCAM Service speelt hiermee in op de behoefte van zijn klanten om, naast diverse technische opleidingen, ook management- en communicatietrainingen aan te bieden. Dankzij onze kennis vertalen we voor elk niveau de kennis tot een overzichtelijk geheel. Deelnemers krijgen de tools aangereikt om zo effectief en efficiënt mogelijk te werken. Daarnaast bestaat de mogelijkheid om trainingen op maat af te nemen.


EDUCAM Service conseille les entreprises du secteur automobile et des secteurs connexes et les assiste dans l’amélioration de leur gestion et rendement.

La promotion de la connaissance et du savoir-faire sectoriels est l’étendard d’EDUCAM Service. Pour atteindre cet objectif, nous proposons une vaste palette de formations et d’accompagnements. Toutes les formations font écho à l’actualité et aux évolutions (techniques) actuelles.

EDUCAM Service répond ainsi aux besoins de sa clientèle et propose, hormis diverses formations techniques, des formations en communication et en management.
Grâce à nos connaissances nous traduisons pour chaque niveau les connaissances en un ensemble clair. Nous fournissons aux participants les outils leur permettant de travailler avec le plus d’efficacité et d’efficience possibles. Par ailleurs, nous proposons aussi des formations sur mesure.

Adresgegevens

Adres:J. Bordetlaan 164
Postcode:1140
Stad:BRUSSEL
Telefoon:+3227786330
Fax:+3227791132
Website:EDUCAM

Deel dit bedrijf

www.mobilityjobs.be gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en vacatures af te stemmen op je interesses.
Close